امروز : چهارشنبه ، 4 خرداد 1401        ساعت :
ورود به سیستم جوابدهی آنلاین
لطفا نوع ورود خود را انتخاب نمایید

     
نام کاربری :
رمز ورود :

ثبت نام آزمایشگاه ها
ثبـــت نام پزشکــــان
نظرسنجی

مراجعین
میزان رضایت شما از برخورد پرسنل پذیرش
زیاد
متوسط
کم
میزان رضایت شما از کیفیت انجام آزمایشات
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
میزان رضایت شما از روند پذیرش و نمونه گیری
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
میزان رضایت شما از مدت زمان آماده شدن نتایج آزمایشات
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
میزان رضایت شما از محیط آزمایشگاه
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
میزان رضایت شما جوابدهی الکترونیک و پیامکی
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
به طور کلی آزمایشگاه ابن سینا را چگونه ارزیابی می کنید.
عالی
خوب
متوسط
ضعیف